Dagritme

Dagritme

Het dagritme bij baby's wordt zo veel mogelijk afgestemd op de persoonlijke behoefte van de baby. Hierin wordt er rekening gehouden met het ritme vanuit thuis en worden er afspraken gemaakt met de ouders. Voeden en slapen probeer ik zoveel mogelijk op verzoek te doen, tenzij de ouders hierin andere wensen hebben. 

 

Voor de dreumes en peuter heb ik een dagritme samengesteld. Ik vind het dagritme een fijne houvast en het geeft de kinderen ook rust en duidelijkheid. Met behulp van de dagritme kaarten van KIKI is het dagritme ook inzichtelijk voor het jongere kind, deze hangen altijd op volgorde van wat we gaan doen en zijn afgebeeld met duidelijke pictogrammen. Het BSO-kind sluit later op de dag aan en laat ik meer vrij, omdat ik van mening ben dat dit erg belangrijk is na een schooldag.

Ondanks dat een ritme heel fijn is, wordt er soms door omstandigheden van afgeweken. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde wensen en/of behoefte van ouders en/of het kind, door ziekte van (eigen) kinderen of door bepaalde persoonlijke omstandigheden kan een dag soms anders verlopen.

 

Het dagritme biedt een goede houvast maar staat dus niet perse vast, er kan naar behoefte van de kinderen binnen de opvang vanaf worden geweken. De ochtend start altijd met vrij spel. Rond 8.30 uur als iedereen er is beginnen we met de kring. Tijdens de kring zingen we en lezen we en gaan we met elkaar in gesprek. Na de kring mogen de oudere Kids een filmpje kijken welke aansluit op het thema waarin we werken. Dit geeft mij de ruimte om de baby's binnen de opvang naar bed te brengen. 

 

In de ochtend en middag is er afwisselend ruimte voor vrij spel en voor gerichte activiteiten. De gerichte activiteiten komen voort uit een (meestal op dat moment actueel) thema. Ik werk met de KIKI methode en met STIP, welke verschillende actuele thema's beschrijven met elk bijpassende leerzame activiteiten. U kunt hierbij denken aan thema's als feest, seizoenen, verkeer, ziek zijn, dieren en nog veel meer.

07:30 binnenkomst/ vrij spelen
08:30 in de kring
09:00 Gerichte activiteit
09:45 buiten spelen/dansen
10:00 verschoonmoment
10:15 fruit eten
10:45 vrij spelen
11:30 buiten spelen / bewegingsactiviteiten
12:00 verschoonmoment
12:15 lunchen
13:15 thema activiteiten
14:30 verschoonmoment
15:00 kids van school halen
15:30 tussendoortje

Door wisselende ophaaltijden staat de middag vanaf 16:00 uur vrij. De middag wordt afgewisseld met vrij spel/rustmomenten/gerichte activiteiten en buitenspelen. Hierbij wordt gekeken naar de behoefte van de kinderen op dat moment. Ook is er in de middag nog een verschoonmoment en aan het eind van de dag een afsluiting van de dag.

 

Bij gerichte activiteiten kunt u bijvoorbeeld denken aan: beweging en dans, zingen, kleien, knutselen, kinetisch zand, (voor) lezen, bakken en bouwen. Ik hecht ontzettend veel waarde aan frisse lucht en ga daarom ook meermaals per dag met de kinderen naar buiten. Naast de gerichte activiteiten en de thema activiteiten vind ik het ook erg belangrijk dat kinderen vrij kunnen spelen en ook de ruimte krijgen om tot vrij spel te komen. Gedurende de dag probeer ik altijd een goede balans te houden tussen gericht spelen en vrij spelen. Bij de afsluiting van de dag bespreken we samen hoe de dag is gegaan: wat hebben we vandaag allemaal gedaan? En wat was bijvoorbeeld het leukste van de dag? 

 

Voor de allerkleinsten kinderen 0-4 jaar, houd ik een heen-en-weer boekje bij. Hierin noteer ik wat uw kind gegeten en gedronken heeft gedurende de dag, wat uw kind gedaan heeft en eventuele bijzonderheden. Ook krijgt elk kind een eigen map, waarin het knutsels, kunstwerken, eventuele foto's en andere werkjes in bewaard. Wanneer het kind de opvang verlaat krijgt het deze map mee, als herinnering aan de opvang.