Visie

Mijn visie

Vanuit mijn opleiding en eigen overtuiging ga ik ervan uit dat alles begint bij een veilige hechting. Een kind kan zich pas goed en gezond ontwikkelen, wanneer het veilig gehecht is. Dit is voor mij als gastouder de basis binnen de opvang. Ik vind het belangrijk een goede band op te bouwen met mijn gastkinderen, zodat zij zich bij mij veilig en op hun gemak voelen. Vanuit deze basis is mijn inziens alles mogelijk en gaat de rest vanzelf.

Hoe zorg ik voor deze veilige hechting? Door het kind te volgen in zijn behoefte, er voor het kind te zijn, naar het kind te luisteren, met het kind te knuffelen of juist op afstand te blijven, door het kind te troosten en te steunen, door regels en grenzen van weerszijde duidelijk te krijgen en deze van elkaar te respecteren en uiteindelijk ook door het kind uit te dagen en te stimuleren.

Spelend wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind. Hieronder enkele voorbeelden van ontwikkelingsgebieden met bijbehorende activiteiten:

Taalontwikkeling:

Zingen, voorlezen, woordspelletjes

Motorische ontwikkeling:

Dans en beweging voor de grove motoriek, hier hebben we leuke stapstenen voor in de opvang en balanceer planken

Knutselen/kleuren, blokken stapelen/bouwen voor de fijne motoriek

Sociaal emotionele ontwikkeling:

Samen spelen, samen delen, samen opruimen. Elkaar zien, horen en de ruimte geven. Samen oplossingen bedenken.

Sensopatisch spelen:

Leren door de directe ervaring/beleving van de zintuigen; voelen, proeven, ruiken, zien en horen.

Spelen met zoutdeeg, koekjes bakken, kleien, kinetisch zand, magnetics, tuinieren in de zomer een zand en waterbak, spelen met bladeren in de herfst en als het er ligt spelen met sneeuw in de winter.

Als gastouder zorg ik altijd voor voldoende uitdagend spel- en leermateriaal. Ik werk met de VE-methode KIKI wat staat voor kansen in kinderen. KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind biedt mij als gastouder leuke ontwikkelingsgerichte activiteiten voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar en een extra aanvulling voor bso kinderen. Samen met beer KIKI doorlopen we verschillende thema's met de daarbij horende activiteiten, zoals koken, bakken, buitenactiviteiten, dans en muziek, expressie, creatieve opdrachten en rollenspel. Alle activiteiten zijn erop gericht om kinderen op een speelse en informele manier meer te leren over de wereld om hen heen. Daarnaast krijg ik via het Gastouderbureau liefbeestje de methode Stip aangeboden. Het kunnen werken met verschillende methoden zorgt voor voldoende afwisseling en vernieuwing. Op deze manier hoeven de kinderen die 4 jaar achtereen bij Cher's kids in de opvang zitten niet ieder jaar hetzelfde programma opnieuw te volgen.

Zowel binnen de opvanguren als daarbuiten hecht ik als gastouder en als mens veel waarde aan respect, eerlijkheid, fatsoenlijke omgangsvormen, rust, regelmaat, reinheid, gezonde voeding en verbinding. Ik geloof niet in straffen en belonen. Waar ik wel voor sta is een goede communicatie, inzichten krijgen in het eigen handelen en het handelen van de ander en het samen bedenken van oplossingen. Zien en gezien worden, samen met elkaar in verbinding!